https://www.puercn.com/|(.*?)|ishttp://zhidao.baidu.com/search?lm=0&rn=20&pn=0&fr=search&ie=gbk&word=%CC%E5%D3%FD=======@ @ ====== 乐玩棋牌荣耀版:【黑茶最新价格】黑茶价格_黑茶报价_黑茶多少钱 - 茶友网(原中国普洱茶网)
原 中国普洱茶网 整体品牌升级,更名为「茶友网」

黑茶报价

产品 报价 涨跌 日期
197 元/砖
464 元/砖
159 元/砖
679 元/砖
1380 元/砖
89 元/砖
45 元/砖
89 元/砖
99 元/砖
109 元/砖
65 元/砖
359 元/砖
199 元/砖
138
350
33800
5000
3000
1980
4800
350 -22.22%
900 -22.41%
400 -22.48%
800 -25.09%
200 -21.88%